Hoor het Woord van de Eeuwige 

en laat het je veranderen