Wij zijn een messiaanse huisgemeente die door het geloof in Yeshua ha Massiach en het besef dat we geënt zijn op de edele olijfboom, vertrouwend op Adonai onze G'd de almachtige, geroepen om de Sabbath en de feesten van G'd weer in ere te herstellen.

 

Samenkomst:

Op de zaterdag / Sabbath, komen we samen als huisgemeente in jeugdsoos "De Bun " Kolkweg 5 te Mussel. ( achter de CG kerk de ark ).

Zie onder agenda de data van de samenkomsten.

De samenkomsten beginnen om 10.30 uur 's ochtends en zijn gevuld met lofprijs en aanbidding, onderwijs uit het Woord van G'd, gebed, etc .

Voor de kinderen wordt er, tijdens de preek / onderwijs, een eigen samenkomst gehouden.

Vanaf 10.00 is er  gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en na de dienst is er gelegenheid voor het nuttigen van een maaltijd.

U bent van harte welkom!